SECTOR SERVEIS

Empreses de serveis amb projectes

El nostre sistema de gestió empresarial ERP per a Empreses de Serveis amb Projectes està orientat a empreses que ofereixen als seus clients serveis en forma de projecte o contracte, i que necessitin planificar l‟organització d‟aquestes missions, el seguiment de les compres de serveis outsourcing i facturar els serveis per contracte.

Gracias a este software, la empresa tendrá una visión detallada de los proyectos en los que trabaja y de la situación de sus clientes, beneficiándose entiempo real de un análisis contable, entre muchas otras ventajas

Construcció

El sistema de gestió ERP de Sage 200 Advanced per a Empreses Constructores suposa un avantatge competitiu en estar desenvolupat per optimitzar totes les fases de la gestió d'un projecte, des de la seva etapa de disseny fins al lliurament i la facturació.

És aplicable tant a projectes d'obra pública com d'obra privada, involucrant-se en la gestió d'obres, instal·lacions, reparacions, reformes i construcció gràcies a uns mòduls desenvolupats especialment per a aquestes empreses.


Instal·ladores

El nostre sistema de gestió ERP per a empreses instal·ladores ofereix múltiples funcionalitats específiques per a l'administració i la gestió d'una empresa. A RRM Consultoria tenim molt present que una solució estàndard és insuficient per satisfer les nombroses necessitats a què s'ha d'enfrontar cada dia un instal·lador.

Aquest sistema simplifica lús de la informació sobre costos a lhora de realitzar els pressupostos. Podent realitzar ajustaments de preus i marges automàticament, a qualsevol nivell de pressupost i obtenir millors marges.

Tractament de residus

El nostre sistema de gestió ERP és la solució per a empreses del sector de tractament de residus. Garantint el control òptim dels costos des del procés de recol·lecció fins al reciclatge millorant les relacions amb els clients i proveïdors des del punt de vista logístic i administratiu.

Amb aquest sistema s'optimitzaran els recursos de l'empresa durant tot el cicle del tràfic de residus des de la reducció, la reutilització i el reciclatge fins a la valorització energètica i la deposició en abocador.


Col·legis professionals

El nostre sistema de gestió ERP integrat permet automatitzar tota l'administració d'un col·legi o associació professional, agilitzant la prestació de serveis i la relació amb els col·legiats i els associats.

Es fonamenta a les clàssiques eines administratives i de gestió (ERP+ CRM) i facilita la integració modular de tots els departaments.